Nuttige informatie Portus Ganda!     Portus Ganda Logo


Tarieven 2023 voor het verblijf in de jachthaven

1. Passanten: prijs per dag :

boten tot 8 m :

boten van 8 tot 12 m :

boten van 12 tot 15 m :

boten vanaf 15 m :

juli - augustus

10 €

13 €

16 €

16 € + 1 € per extra m

 

alle andere maanden

6 €

8 €

10 €

10 € + 1 € per extra m
 

gebruik energie voor 1 dag

gebruik elektriciteit :

gebruik water :

chip-key:

4€ voor 1 dag (8€ boven 20m)

0,35 € per kW/h verbruik

11,5 € per m³ verbruik

20 € waarborg

Bij aankomst in de haven wordt het verblijf vooraf betaald. Met een chip-key (mits waarborg) kan u vlot de haven en het sanitairblok betreden. Bij vertrek wordt het verschil afgerekend.
Vaartuigen die een ligplaats aangewezen krijgen aan een vingersteiger (Veerkaai en Nieuwbrugkaai) dienen zich achterwaarts af te meren met het hek van het vaartuig naar de dwarsliggende loopsteiger toe.

De chip-key zelf kan opgeladen worden via het havenmeester kantoor. De chip-key geeft mogelijkheid tot het verbruiken van water en electriciteit aan boord, opent de hekken op de toegangsteiger en maakt het verbruik van warm water mogelijk in de douches van het sanitairblok.

Portus Ganda stelt in het sanitairblok  een wasmachine met droogkast tegen betaling ter beschikking. Jetons voor deze apparaten kunnen tegen betaling bij de havenmeester bekomen worden.


2. Langetermijn: min 1 maand.

Gezien we een passantenhaven zijn is dit aanbod beperkt. Contacteer de havenmeester om de mogelijkheid van langer verblijf na te gaan. Voor elk dossier worden recente foto's en bewijzen van verzekering gevraagd.
 

lengte van het vaartuig

Boten tot 8m:
Boten van 8 tot 12m:
Boten van 12 tot 15m:
Grotere vaartuigen:

juli en augustus
per maand

195 €
240€
300 €
450 €

alle andere maanden
per maand 

120 €
150 €
200 €
300 €

De verblijfsperiode wordt bij voorbaat betaald.
Er is geen terugbetaling mogelijk bij een voortijdig vertrek.

3.  Overwintering:

Het aanbod beperkt. Contacteer de havenmeester om de mogelijkheid van langer verblijf na te gaan. Voor elk dossier worden recente foto's en bewijzen van verzekering gevraagd. De winterbergingsperiode loopt van 1 november tot 31 maart.  

Boten tot 8m (lengte over alles) kunnen in winterberging op het water voor  160€
Voor vaartuigen langere dan 8m (lengte over alles) komt er per bijkomend begonnen meter   20€ bovenop de 160€

Als voorbeeld: voor een vaartuig van 14,50m:  dient u het bedrag voor 15m te berekenen, dus bijkomend dient er 20€ x 7=140€ bijgerekend te worden, dus het totale bedrag is samengesteld als volgt: 160 + 140= 300€ 

Er is geen terugbetaling mogelijk bij latere komst of voortijdig vertrek.

4.  Reservatie is wenselijk.

Graag ontvingen we de volgende gegevens: Afmetingen schip - gewicht- naam van de boot en of snelheidsnr. - naam kapitein en eigenaar - tel.nr. gsm aan boord - gewenste periode van verblijf - adres - nationaliteit vlag -adres van domicilie. Graag +/- 1 uur vóór aankomst melden via VHF of GSM is om praktische redenen aan te bevelen, zodat we uw reservatie in de beste omstandigheden kunnen verwerken.


5.  Hou rekening met je omgeving.

Gebruikers van de haven dienen respect te hebben voor het millieu, de andere gebruikers van de haven, de haven en de vrijwilligers van de vzw. De richtlijnen van de havenmeester dienen opgevold te worden.
Langs deze link kan u het HAVENREGLEMENT raadplegen.

Bij het betreden van het havengebied en bij het gebruik maken van de haveninfrastructuur aanvaardt u het Havenreglement.

Het bestuur van de vzw en de havenmeesters (allen vrijwilligers) danken u voor uw interesse in de stad Gent, in het bijzonder uw interesse in de Portus Ganda haven en dankt u bij voorbaat voor uw verblijf in onze haven.
Geniet er vooral van.


Gent waar die Schelde en Leie samenvloeien


Google